language
Nguồn điện dự trữ dùng cho viễn thông có tuổi thọ rất cao
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống lưu trữ viễn thông
  • Hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn
  • Hệ thống lưu trữ trung tâm dữ liệu
  • Mạng lưới truyền dữ liệu thông tin
  • Hệ thống phòng chống thiên tai và an ninh quy mô lớn
Giới thiệu phân loại

Dòng sản phẩm này là loại nguồn điện 2V chứa axit-chì VRLA được điều chỉnh bằng van, có tuổi thọ cao.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 10HR L W H HT L W H HT kg lbs
MSK75 2 63.75 75 170 72 205 208 6.69 2.83 8.07 8.19 6.4 14.08
MSK100A 2 85 100 170 72 205 208 6.69 2.83 8.07 8.19 6.8 14.96
MSK265 2 225.3 265 170 150 333 342.5 6.69 5.91 13.11 13.48 18 39.6
MSK300 2 255 300 170 150 333 342.5 6.69 5.91 13.11 13.48 21.2 46.64
MSK400 2 340 400 197 170 333 342.5 7.76 6.69 13.11 13.48 25.5 56.1
MSK440 2 374 440 197 170 333 342.5 7.76 6.69 13.11 13.48 29.7 65.3
MSK500 2 425 500 241 172 329.5 340 9.49 6.77 12.97 13.39 29.0 63.8
MSK500AL 2 450 500 241 172 329.5 340 9.49 6.77 12.97 13.39 28.6 62.92
MSK600 2 510 600 241 172 329.5 340 9.49 6.77 12.97 13.39 35.7 78.54
MSK800 2 720 800 410 175 330 356 16.14 6.89 12.99 14.02 56.2 123.64
MSK1000SN 2 850 1000 303 172 477 488 11.93 6.77 18.78 19.21 62.5 137.5

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm