language
Tuyên bố chính sách bảo mật và bản quyền

Tuyên bố chính sách bảo mật và bản quyền

Chính sách bảo mật
 • Chào mừng các bạn đến với website của Công Ty TNHH LE LONG (sau đây gọi tắt là website), để các bạn an tâm sử dụng các dịch vụ và thông tin của website, chúng tôi xin giới thiệu chính sách bảo mật của website, để bảo đảo quyền lợi của các bạn, vui lòng đọc kỹ các nội dung sau:

 • I. Phạm vi sử dụng của chính sách bảo mật

  Nội dung chính sách bảo mật, bao gồm, website xử lý thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được khi bạn sử dụng website như thế nào. Chính sách bảo mật không áp dụng cho website liên kết, cũng không áp dụng cho nhân viên tham gia quản lý hoặc không phải do website uỷ quyền.

 • II. Thu thập thông tin và phương thức sử dụng

  Để website cung cấp dịch vụ tương tác tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân liên quan, phạm vi như sau: Khi bạn sử dụng các tính năng tương tác như hộp thư dịch vụ, bảng ý kiến, website sẽ lưu lại họ tên, email, phương thức liên lạc và thời gian sử dụng của bạn. Khi truy cập bình thường, servo sẽ tự động ghi lại các hành vi liên quan, bao gồm, địa chỉ IP của thiết bị có kết nối mạng, thời gian sử dụng, trình duyệt sử dụng, thông tin truy cập và nhấp chọn của bạn, để làm cơ sở tham khảo cho chúng tôi tăng thêm dịch vụ cho website, ghi chép này chỉ sử dụng nội bộ, không công bố ra ngoài. Để cung cấp dịch vụ chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê và phân tích nội dung bảng ý kiến thu thập được, các dữ liệu hoặc nội dung giải thích của kết quả phân tích sẽ được công bố, ngoài cung cấp cho nội bộ nghiên cứu ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét công bố số liệu và nội dung giải thích, nhưng không liên quan đến thông tin cá nhân riêng. Trừ khi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc quy định đặc biệt của luật pháp, website tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với người thứ 3 hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải là mục đích thu thập thông tin.

 • III. Bảo vệ thông tin

  Máy chủ của website đều có gắn thiết bị bảo mật thông tin như tường lửa, hệ thống chống virut và các biện pháp bảo vệ an toàn cần thiết, áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để tăng cường bảo vệ website và thông tin cá nhân của bạn, chỉ những nhân viên được uỷ quyền mới có thể tiếp xúc với thông tin cá nhân của bạn, các nhân viên xử lý liên quan đều phải ký hợp đồng bảo mật, nếu có nhân viên vi phạm nghĩa vụ bảo mật, sẽ bị xử lý pháp luật. Nếu vì lý do kinh doanh cần có đơn vị uỷ thác cung cấp dịch vụ, website cũng sẽ yêu cầu những đơn vị này tuân thủ nghĩa vụ bảo mật 1 cách nghiêm chỉnh, đồng thời áp dụng quy trình kiểm tra cần thiết để đảm bảo họ thật sự tuân thủ.

 • IV. Liên kết với website bên ngoài

  Trang web của website cung cấp các liên kết mạng của website khác, bạn cũng có thể nhấp chọn vào website khác từ liên kết do website cung cấp. Nhưng trong website liên kết không áp dụng chính sách bảo mật của website, bạn cần phải tham khảo chính sách bảo mật trong website liên kết.

 • V. Sử dụng Cookie

  Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn, webiste sẽ đặt và dùng Cookie của chúng tôi trong máy tính của bạn, nếu bạn không muốn viết Cookie, bạn có thể thiết lập cấp độ bảo mật là cao trong tính năng trình duyệt mà bạn sử dụng, thì có thể từ chối viết Cookie, nhưng có thể sẽ dẫn đến 1 số tính năng của website không thể hoạt động bình thường.

 • VI. Sửa đổi chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật của website sẽ được sửa đổi bất cứ lý nào tuỳ vào yêu cầu, các điều khoản sau khi sửa đổi sẽ được đăng trên website.

Sử dụng Website
 • CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM cho phép bạn xem và sử dụng thông tin của website cho mục đích cá nhân, không phải cho mục đích thương mại, nhưng bạn cần phải giữ lại tất cả tuyên bố bản quyền và quyền sở hữu khác trong thông tin gốc trên tất cả bản sao của những thông tin này.

  Không được sửa thông tin của website dưới bất cứ hình thức nào, hoặc sao chép hoặc công khai trình bày, thực hiện, tuyên truyền, hoặc dùng cho mục đích thương mại. Nghiêm cấm sử dụng thông tin website cho bất cứ mục đích nào ở website khác hoặc môi trường máy tính mạng dưới bất cứ hình thức nào. Thông tin trên website đều có bản quyền, sử dụng thông tin website trái phép sẽ vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật khác. Thông tin, giới thiệu chương trình, ý tưởng, tài liệu, dịch vụ, và tất cả phần mềm tải xuống của website đều là sản phẩm có bản quyền của CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM và (hoặc) nhà cung cấp khác, ngoại trừ trong “Hợp đồng uỷ quyền” đã được nêu ra, nghiêm cấm sao chép hoặc chuyển tiếp phần mềm.

Liên kết website
 • Sau khi được CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM chấp thuận, quý khách có thể liên kết với website, nhưng không được sao chép nội dung trên wesbite của CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM. Không được dùng nội dung trên website của CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM để xây dựng trình duyệt và môi trường mạng. Không được ám chỉ CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM công nhận website này hoặc sản phẩm dịch vụ của nó. Không được xuyên tạc quan hệ giữa website này với CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM. Không được sử dụng logo liên quan đến CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM khi chưa được sự cho phép của CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM. Một số hình ảnh trên website là hình sơ đồ, chúng tôi hoàn toàn không có ý xâm phạm bản quyền sản phẩm, nếu có vấn đề xin hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức sửa lại.

Thương hiệu
 • Gần đây phát hiện có công ty bất hợp pháp giả mạo danh nghĩa của công ty chúng tôi-CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM,Trên website không phải chính thức của công ty, nếu tự ý ăn cắp nội dung và thương hiệu của webiste công ty chúng tôi, cố tình để mọi người không thể phân biệt thật giả, công ty chúng tôi sẽ giữ lại quyền khởi kiện!

 • Website chính thức của Công Ty TNHH LE LONG VIỆT NAM:

 • Những thông tin hoặc hành vi kinh doanh đăng trên website không phải là website chính thức của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào.

Thương hiệu đăng ký của công ty
 • Mã đăng ký thương hiệu của Trung Hoa Dân Quốc: 01402771 (Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của nước CHND Trung Hoa: 7600395 (Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của Trung Hoa Dân Quốc: 00712389(Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của nước CHND Trung Hoa: 3728387(Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của Mỹ : 5953651 (Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu Ả Rập Saudi : 1440029459 (Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của Trung Hoa Dân Quốc: 01402772(Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu Việt Nam: 171038(Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu của Trung Hoa Dân Quốc: 00712387(Loại 9)
 • Mã đăng ký thương hiệu Việt Nam: 22564(Loại 9)