language
Nguồn điện công suất cao
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống dự phòng loại UPS lớn
  • Hệ thống lưu trữ viễn thông
  • Hệ thống lưu trữ trung tâm dữ liệu
  • Hệ thống lưu trữ tín hiệu đường sắt
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này là một loại nguồn điện phổ thông để lưu trữ điện dự phòng.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WPS40-12 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 12.6 27.7
WPS40-12N 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 12.6 27.7
WPS45-12 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WPS45-12N 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm