language
Nguồn điện công suất cao
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống dự phòng loại UPS lớn
  • Hệ thống lưu trữ viễn thông
  • Hệ thống lưu trữ trung tâm dữ liệu
  • Hệ thống lưu trữ tín hiệu đường sắt
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này là mẫu thiết kế đa năng với nhiều ứng dụng.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản Phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WP5-12 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.9 4.18
WP5-12E 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.9 4.18
WP5-12SHR 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.93 4.25
WP18-12NSHR 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.6 12.32
WP18-12SHR 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.6 12.32
WP20-12 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09
WP20-12I 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09
WP20-12N 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09
WP20-12U 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09
WP22-12ANSHR 12 18.7 22 181 77 170 180.6 7.13 3.03 6.69 7.11 7.05 15.51
WP22-12N 12 18.7 22 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.9 15.18
WP22-12NSHR 12 18.7 22 181 77 170 170 7.13 3.03 6.69 6.69 7 15.4
WP40-12 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WP40-12N 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
WP45-12 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 14.5 31.9
WP45-12N 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.5 31.9
WP50-12 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15.1 33.2
WP50-12N 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15.1 33.2

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm