language
Nguồn điện dùng cho xe điện
Ứng dụng sản phẩm
  • Ứng dụng sản phẩm
  • Xe điện
  • Xe cho người lớn tuổi
  • Hệ thống theo dõi trong y tế
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này là mẫu thiết kế đa năng với nhiều ứng dụng.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản Phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WP5-12E 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.9 4.18
WP10-12SE 12 8.5 10 151 65 112 118.5 5.94 2.56 4.41 4.67 3.29 7.24
WP12-12E 12 10.2 12 151 98 93 98 5.94 3.86 3.66 3.86 4.02 8.84
WP12-12NSE 12 10.2 12 151 98 93 94 5.94 3.86 3.66 3.70 4.02 8.84
WP14-12NE 12 11.9 14 151 98 95 96 5.94 3.86 3.74 3.78 4.4 9.68
WP14-12SE 12 11.9 14 151 98 95 100 5.94 3.86 3.74 3.94 4.4 9.68
WP20-12IE 12 17 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.09
WP22-12NE 12 18.7 22 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 6.9 15.18
WP24-12ANE 12 20.4 24 181 77.5 169 169 7.13 3.05 6.65 6.65 7.14 15.7
WP26-12NE 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.5
WP30-12TNE 12 25.5 30 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 9.7 21.3
WP40-12E 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
-
WP40-12NE 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
-
WP45-12E 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
WP45-12NE 12 38.25 45 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
WP50-12NE 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 15.1 33.2
WP55-12NE 12 46.75 55 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 17.3 38.06
WP100-12RNE 12 85 100 329.5 172.3 215 222 12.97 6.78 8.46 8.74 30 66
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
2HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WP15-12NSE 12 12 15 151 99 98 99 5.94 3.90 3.86 3.90 4.50 9.90
WP15-12SE 12 12 15 151 99 98 103 5.94 3.90 3.86 4.05 4.50 9.90

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm