language
Nguồn điện dùng để dự phòng
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống dự phòng UPS
  • Hệ thống an ninh chống trộm
  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống chiếu sáng dự phòng
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này được thiết kế cho các đặc tính truyền dẫn điện công suất lớn, do đó nó có khối lượng và trọng lượng nhỏ hơn nhưng có các đặc tính truyền dẫn điện tốc độ cao tốt hơn

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
W 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WXL1225W 12 23 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.97 4.33
WXL1235W 12 35 8.5 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.7 5.94
WXL1251W 12 51 12 151 98 95 100 5.94 3.86 3.74 3.94 4.3 9.46
WXL1280WN 12 80 20 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.95 13.1
WXL12100WN 12 100 28 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 9.2 20.2
WXL12135W 12 135 36 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 11.0 24.2
WXL12135WN 12 135 36 197 131 159 170 7.76 5.16 6.26 6.69 11.0 24.2
WXL12150W 12 150 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WXL12150WN 12 150 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
WXL12205W 12 215 55 226 135 207 229 8.90 5.21 8.15 9.02 17.1 37.6
WXL12205WN 12 215 55 226 135 207 214 8.90 5.21 8.15 8.43 17.1 37.6
WXL12245WN 12 245 65 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 20.5 45.1
WXL12265WN 12 265 70 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 22.5 49.5
WXL12300WN 12 300 75 260 170 202 207 10.24 6.69 7.95 8.15 24.2 53.24
WXL12345WFT 12 345 100 507 106 235 235 19.96 4.17 9.25 9.25 30 66
WXL12365WN 12 365 95 306 168 206 213 12.05 6.61 8.11 8.38 29.5 64.9
WXL12420WN 12 420 110 341 173 215 219 13.43 6.81 8.46 8.62 34 74.8
WXL12450WFT 12 450 150 550 110 288 288 21.65 4.33 11.34 11.34 44.3 97.5
WXL12450WN 12 450 115 376 172 221 225 14.8 6.77 8.70 8.86 37.5 82.5
WXL12500WFT 12 500 150 550 110 288 288 21.65 4.33 11.34 11.34 50.5 111
WXL12505W 12 505 130 338 173 276 281 13.31 6.81 10.87 11.06 43 95
-
WXL12505WN 12 505 130 338 173 276 281 13.31 6.81 10.87 11.06 42 92.4
WXL12600WN 12 600 200 532 238 219 224 20.55 9.37 8.62 8.62 61.5 135
WXL12710WFT 12 710 190 546 125 320 320 21.5 4.92 12.6 12.6 60 132
WXL12710WN 12 710 200 532 207 214 219 20.94 8.15 8.43 8.62 58 127.6
WXL12820WN 12 820 230 522 238 219 224 20.55 9.37 8.62 8.82 66.4 146

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm