Chöùng nhaän chaát löôïng

KUNG LONG từ khi thành lập đến nay không ngừng liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm,vì chúng tôi tin tưởng ràng chất lượng sản phẩm ổn định là cơ sỡ để công ty tồn tại lâu dài.
Tử năm 1991 sản phẩm bắt đầu đạt tiêu chuẩn an toàn UL của Mỹ,chúng tôi liên tục đạt chứng nhân ISO 9002 vào năm 1994 và đạt danh hiệu"10 quy cách được chứng nhận sản phẩm an toàn VdS"của Đức vào năm 1996,đến năm 1999 đạt chứng nhận ISO 14001,năm 2000 lại đạt chứng nhận  ISO 9001 và năm 2002 đạt chứng nhận  OHSAS 18001.Chất lượng của KUNG LONG ngày càng được cũng cố.


 

1991
 • Đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn UL của Mỹ
 • Obtained UL mark for US product safety standards
1994
 • Đạt được chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng quốc tế ISO9002của cục kiểm nghiệm thương mại
 • ISO 9002 international quality certificate was obtained from The Bureau of
  Commodity Inspection & Quarantine..
1996
 • Đạt được sự phê chuẩn sản phẩm an toàn VdS của Đức
 • Obtained VdS German product safety approval.
1998
 • Vinh dự được bộ kinh tế đánh giá là sản phẩm ưu việt của Đài Loan
1999
 • Đạt được chứng nhận bảo vệ môi trường quốc tế ISO14001từ BVQI 
 • Obtained ISO 14001 international environmental certificate from BVQI.
2000
 • Đạt được chứng nhân hệ thông quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO9001.Obtained ISO 9001 international quality management system certificate
2002
 • Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế OHSAS 18001
 • Obtain OHSAS 18001 International Safety Management System certificate.

2003
 • Đạt được chứng nhận CE về tiêu chuẩn sản phẩm an toàn của châu Âu
 • Xưởng Việt Nam đạt được chứng nhận sản phẩm an toàn VdS của Đức
 • Obtained CE certificate for EU product safety standards.Le Long Vietnam Co.,
  obtained VdS approvals.
2008
 • Xưởng Việt Nam đạ được chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng TL 9000
 • Obtain TL9000 Quality Management System certificate in Vietnam