Thông Tin Triển Lãm
KUNG LONG kính mời quý khách tới hội chợ triễn lãm dưới đây
 

◎ Inatronics 2017, Jakarta, Indonesia
Vị trí triễn lãm: D1F2-02
Date: 17 - 19 May, 2017
Related Link: http://inatronics-exhibition.net/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

◎ Intersec, 2016, Dubai, UAE
Vị trí triễn lãm.2-B46
Thời gian triễn lãm:Jan. 17 - 19, 2016
Related Link: http://www.intersecexpo.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎ Electronist, 2015 @ISTANBUL, TURKEY
Vị trí triễn lãm:A245
Thời gian triễn lãm:Oct.01~ 04, 2015
Related Link: http://electronistfuari.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◎ Arab Health, 2015, DUBAI, UAE
Vị trí triễn lãm: Z4S19
Thời gian triễn lãm: 26 - 29 January 2015
Related Link: http://www.arabhealthonline.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎Intersec, 2014, Dubai, UAE
Vị trí triễn lãm:S2-344C
Thời gian triễn lãm: Jan. 19 - 21, 2014
Đường link:
http://www.intersecexpo.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
◎ ◎ Middle East Electricity, Dubai, UAE
Vị trí triễn lãm: Hall 2, 2A20
Thời gian triễn lãm: 17 ~ 19 February, 2013
Đường link:
http://www.middleeastelectricity.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Electronica 2012
Vị trí triễn lãm: Hall B2, 146
Thời gian triễn lãm: Nov.13~16, 2012
Đường link:
http://www.electronica.de/en/home
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Middle East Electricity, Dubai, UAE
Vị trí triễn lãm: 6E59
Thời gian triễn lãm: 7 ~ 9 February, 2012
Đường link:
http://www.middleeastelectricity.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ IFSEC Arabia 2011, Riyadh, K.S.A
Vị trí triễn lãm:G37
Thời gian triễn lãm: 20 ~ 22 November, 2011
Đường link:
http://www.ifsecarabia.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Vietnam International Communication Summit & Expo 2011
Vị trí triễn lãm:1A51
Thời gian triễn lãm: Date: 16~19 November, 2011
Đường link:
http://www.vietnam-comm.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Electric Indonesia 2011
Vị trí triễn lãm:A2-2426
Thời gian triễn lãm: September 21~24, 2011
Đường link:
http://www.pamerindo.com/events/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Intersec, 2011, Dubai, UAE
Vị trí triễn lãm: 2-625C
Thời gian triễn lãm: Jan. 16~18, 2011
Đường link:
http://www.intersecexpo.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ Vietnam Telecomp 2010
Vị trí triễn lãm: E145
Thời gian triễn lãm: November 17~20, 2010
Đường link:
http://www.vietnam-telecomp.com/JasperWeb/Shows/sid-268/lang-trad/details.aspx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ 2010 Electronica 2010
Vị trí triễn lãm: B2, 143-11.
Thời gian triễn lãm: November 09~12, 2010
Đường link:
http://www.electronica.de/en/home
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◎ 2010 EMMA EXPO INDIA
Vị trí triễn lãm: 701
Thời gian triễn lãm: Sept.08~10, 2010
Kết nối liên quan:
http://www.emmaexpo.com/en_US/index.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn HƯNG ĐẠO tham gia triển lãm Nguồn năng lượng mặt trời năm 2010 tại thành phố Munich nước Đức.
Thời gian triển lãm: 09-11.6.2010
Địa điểm triển lãm: Trung tâm triển lãm quốc tế Munich” nước Đức.
Vị trí triển lãm: B5.483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Hưng Đạo tham gia hội AABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Hưng Đạo tham gia hội nghị thu hồi và tái sử dụng bình ắc quy chì acid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiệt liệt chúc mừng Tập đoàn Hưng Đạo tổ chức giải đấu Golf lần thứ 9 “Cúp Hưng Đạo” thành công mỹ mãn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập đoàn Hưng Đạo hẹn gặp gỡ Quý khách tại triển lãm châu Á AsiaSolar