Thư của Tổng giám đốc

Điện năng đến từ sản phẩm của KungLong.Gần 20 năm qua ,KungLong chủ yếu chú tâm vào phát triển sản nghiệp,giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng,tích cực tham gia và đóng góp hoạt động xã hội.Nói chung,từ trước đến nay Kung Long từ mặt kỹ thuật cho tới phương pháp quản lý và lưu trình tiếp thị đều có tính cải cách sáng tạo và uy tín.Đồng thời bộ máy tổ chức sắc bén và tinh vi hoá,dựa theo phân công một cách tự động hoá và tinh thần hợp tác hữu nghị mà đạt được năng lực chấp hành cao.

 

Chính nhờ sở hữu dây chuyền sản xuất công nghệ cao.đa dạng,hoàn chỉnh tạo được ưu thế cạnh tranh,do đó chúng tôi tập trung vào điều chỉnh dây chuyền sản xuất để đa dạng hoá mẫu mã,chủng loại sản phẩm và năng suất tạo ra nguồn lợi nhuận cao nhất.Chúng tôi không lãng quên"sở hữu qui cách đa dạng,chủng loại hàng phong phú",phối hợp nhu cầu khách hàng và chiến lược bản thân;từng bước xác định và điều chỉnh loại hình kinh doanh.Cũng vì lý do đó chúng tôi mới có thể ở Việt Nam lập nghiệp sau đó tiến sâu vào thị trường và phát triển.Chọn được Việt Nam đầu tư giúp cho công ty trưởng thành và vững mạnh -đây cũng là sự đầu tư nổ lực và phấn đấu,nhưng thật sự xứng đáng.Đây cũng là một công trình công phu.Đương nhiên chúng tôi cũng có sự khẳng định của khách hàng và nhân viên về chính sách của  chúng tôi thì mới đạt được thành quả như vậy và chúng tôi có thể nói là :vì sự nỗ lực như vậy chúng tôi mới có thể có được nguồn lực tiêu dùng rộng lớn và lòng tin của họ
 

Tiếp>