Lịch sử

1991
Đạt được: "Tiểu chuẩn sản phẩm an toàn UL" của Mỹ
1994
Đạt được:"Chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng quốc tế ISO9002" của cục kiểm nghiệm thương mại
1996

Đạt được:"Sự phê chuẩn sản phẩm an toàn cua VDS Đức".

1997
Nhận giải thưởng:"Chất lượng vàng về độ hài lòng của khách hàng".
1998

Vinh dự được Bộ kinh tế đánh giá là sản phẩm "Rất tốt của Đài Loan"

1999
Đạt được:"Chứng nhận bảo vệ môi trường quốc tế ISO14001" từ  BVQI
2000
Đạt được:"Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO9001".
2002

Đạt được:"Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế IHSAS18001"

2003
Đạt được:"Chứng nhận CE về tiêu chuẩn sản phẩm an toàn "của Châu Âu
Xưởng Việt Nam đạt được:"chứng nhận sản phẩm an toàn VDS"của Đức.
2004
Xin chính phủ Trung Quốc phê duyệt cấp phép  bán lẻ thương hiệu LONG

Xin chính phủ Mỹ phê dyệt cấp phép thương hiệu LONGKL

Xin chính phủ Trung Quốc phê duyệt cấp phép thương hiệu KL dùng cho bình ắc quy xe cơ giới,bình điện

2005
Tăng vốn đầu tư lên tới 660 triệu Đài tệ(tương đương 22 triệu USD)
2006
Khai thác xong"Dạng bình ắc quy có hiệu suất cải tạo cao"

Chủ đạo hội nghị phát biểu thành tích

2007
Khánh thành xưởng mới và đi vào sản xuất tại Đức Hoà -Việt Nam

Phát hành 500 triêu trái phiếu không đảm bảo trong nước(tương đương 16 triệu USD)

2008
Xưởng Việt Nam đạt được "Chứng nhận quản lý chất lượng TL9000"
2009
Xưởng Đức Hoà tiến hành dự án cải tạo mở rộng đợt 2
2010
Xưởng Đức Hoà tiến hành dự án cải tạo mở rộng đợt 3
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18